Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

27.02.2018. plkst. 19.00

Lasītāju kluba tikšanās – literatūras balvas