Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

20.02.2018. plkst. 19.00

Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Norvēģija” kopā ar ezernieci Ināru Riežnieci

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā - UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros!