Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

08.01.-31.01.2018.

Saldus pilsētas bibliotēkas veidota novadpētniecības izstāde

“Laikrakstam “Saldus Zeme” – 50”