VKKF projektu konkursa 3.kārtā atbalstīts Kursīšu bibliotēkas sadarbībā ar kultūras darba organizatori izstrādātais projekts “Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā proza”, gūstot 650.00 euro lielu finansiālu atbalstu.

Projekts turpina, jau iepriekšējos projektos aizsākto pamatdomu organizēt tikšanās ar latviešu literātiem un iepazīt to daiļradi un personību.

Projekta mērķis ir organizējot pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru, īpaši dokumentālo prozu, un literātiem, tā atklājot nezināmas vai maz zināmas Latvijas vēstures lapaspuses un dažādot kultūrvidi un norises pagastā.

Projekta laikā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada maijam reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem, dokumentālās prozas autoriem Kursīšu bibliotēkā un iepazīta to personība un literārā darbība. Plānotas tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi, rakstnieci, žurnālisti Gunu Rozi, žurnālistu, grāmatu autoru Armandu Puči, grāmatu autori, folkloras pētnieci Sanitu Reinsoni, žurnālistu, rakstnieku Vili Selecki.

Projekta “Portrets tuvplānā” iepriekšējās četrās kārtās kopš 2011.gada notikušas tikšanās ar 28 Latvijā zināmiem autoriem un no VKKF piesaistīts 2935.00 euro liels finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde.

Ziņu sagatavoja:

Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons


Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs


 

Tagi: Portrets tuvplānā, Tikšanās ar literātiem, VKKF projekts