Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar kultūras darba organizatori Ilzīti Griķi un bibliotēkas-informācijas centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu īstenoja projektu “Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama”.

Tas tika realizēts biedrības „KIT” izsludinātajā projektu konkursā „Es radu Latviju - es daru Latviju" (finansiāli atbalsta Saldus novada projektu fonds). Projektu konkursā piesaistīts finansējums 546,72 euro apmērā.

Projekta mērķis bija, pilnveidojot kolektīva vizuālo tēlu, iegādāties saktas un aubes, deju pasākumā demonstrēt kolektīva vizuālā tēla uzlabojumus un izstādē parādīt novada tautastērpu krāšņumu, tā pilnveidojot pagasta un novada kultūrvidi un iedibinot jaunas tradīcijas.

Projekta laikā par piešķirtajiem līdzekļiem iegādātas aubes un lakati, kā arī krekla saktas VPDK “Kursītis” dejotājām, apmaksāts pasākuma “100 dejas soļi Latvijai” balles muzikālais noformējums.

Projektā notikušas vairākas aktivitātes:

No 18.augusta līdz 28.septembrim bibliotēkā bija apskatāma izstāde “Saldus novada tautastērpi”, kura tika veidota sadarbojoties ar Saldus novada pagastu un pilsētas kolektīviem, biedrībām un privātpersonām, kuru īpašumā ir Saldus novada pagastiem raksturīgie tautastērpi vai to detaļas. Izstādē bija apskatāmi Lutriņu, Zvārdes, Sātiņu, Rubas, Pampāļu, Nīgrandes, Ezeres un citi tautastērpu komplekti, kā arī to detaļas no dažādiem īpašniekiem (Antra Sipeniece, biedrības “Mūsu ligzda” un “Kursas vārti”, Lutriņu, Nīgrandes, Rubas, Pampāļu Novadnieku pagastu kolektīvi). Izstāde raisīja interese sabiedrībā par tautastērpu krāšņumu un izgatavošanas iespējām.

28.septembrī Kursīšu bibliotēkā notika tautastērpu izstādes “Saldus novada tautastērpi” noslēguma pasākumā ar lekciju-sarunu “Tautastērps vakar, šodien, rīt” viesojās Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāja Lia Mona Ģibiete. Tikšanās reizē Lia dalījās pieredzē par tautastērpu darināšanu, īpatnībām, kā izvēlēties tautastērpu, kur atrast meistarus, vai un kā izmantot tautastērpa elementus mūsdienu apģērbā. Pasākuma laikā tika sumināti izstādes “Saldus novada tautastērpi” eksponātu devēji.

4.novembrī Kursīšos notika deju sadraudzības pasākums “100 dejas soļi Latvijai”, kurā dimdēja latviešu tautas dejas soļi un skanēja tautasdziesmas. Pasākumā Kursīšu VPDK “Kursītis” kopā pulcēja savus jaunos draugus un pašmāju kaimiņus. Pasākumā trīs dažādas dejas izdejoja Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama senioru deju kolektīvs “Kalndancis”, Brocēnu kultūras un izglītības centra VPDK, Lielauces VPDK “Klabdancis” un, protams, mājinieki VPDK “Kursītis”. Ar skaistām latviešu tautasdziesmām priecēja Kursīšu sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”. Pasākums nebijis notikums Kursīšos, jo līdz šim šāds koncerts nebija bijis, jo tikai 2017. gada sākumā tika izveidots VDPK “Kursītis”. Pasākums bija projekta “Pucējies, rotājies lielus svētkus gaidīdama” noslēgums, kurā tika prezentēts viens no projekta ieguvumiem, deju kolektīva “Kursītis” sievu vizuālā tēla uzlabojums – jaunas saktas, lakati un aubes. Vīriešu kaklautu un papildus sievu lakatu iegādi sponsorēja Kursīšu pagasta uzņēmējs SIA “Klagati”. Vakara noslēgumā dejotāji līdz ar citiem kursīšniekiem balējās Rudens balle kopā ar muzikantiem no Dobeles.

Projektā un tā aktivitātēs kopumā iesaistīti vairāk kā 400 Kursīšu pagasta iedzīvotāji un viesi.

Projektā plānotās aktivitātes, izvirzītie mērķi tika realizēti un sasniegti.

Projekts ir ilgtspējīgs, jo tā laikā kaut nedaudz tika pilnveidots VPDK “Kursītis” vizuālais tēls, tādējādi koncertos tas izskatīsies vizuāli pievilcīgāks. Kolektīvs turpinās uzstāties pagasta pasākumos un brauks ciemos pie jauniegūtajiem draugiem. Aizsāktā tradīcija satikties deju pasākumā tiks attīstīta un pilnveidota. Jau projekta laikā tika domāts par VPDK “Kursītis” un citu pagasta kolektīvu dalībnieku tautisku vizuālā tēla tālāku pilnveidi, veikta izpēte Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā par Kursīšu pagasta tautastērpa detaļām, veikta materiālu kopēšana un fotografēšana un meklētas projektu konkursu iespējas.

Informācija par projekta pasākumiem, fotogrāfijas no aktivitātēm bija pieejamas dažādos informācijas kanālos - Kursīšu lapā un bibliotēkas profilā - www.draugiem.lv un www.facebook.com, Kursīšu pagasta informatīvajā izdevumā ”Kursīšnieks”, informatīvajā izdevumā “Saldus Novada vēstis”,  www.saldus.lv , www.kursisi.lv, www.biblioteka.lv, laikrakstā “Saldus Zeme”.

Projekta retrospekcija galerijā - https://www.draugiem.lv/biedriba.kabata/gallery/?aid=66858586

Ziņu sagatavoja:

Mārtiņš Lagzdons


Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs


Kursīšu attīstības biedrība „KABata” valdes priekšsēdētājs, projekta vadītājs

Tagi: projekts, KIT