Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

23.05. plkst. 19.00

Pasākums „Rakstīt ir lemts” tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli un literatūras baudītāju Liegu Piešiņu

Tikšanās tiek organizēta projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.