Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 05.04.-30.04.2017.
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
izstāde "Saldus Sv. Jāņa baznīca”