2017.gada 18.aprīlī plkst. 19.00

Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
Pasākums „Baudīt dzīvi un grāmatas” tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi 
Pasākums notiek projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.