Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori un skolas bibliotēku izstrādāja un VKKF 1.projektu konkursā iesniedza divus projekta pieteikumus – “Lasītprieks: pirmskola un sākumskola” un „Portrets tuvplānā (4)”. Pēdējais no tiem guvis atbalstu 800,00 euro apmērā.

Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem un dažādot kultūrvidi un norises pagastā. Projekta laikā no 2017.gada marta līdz 2017.gada novembrim reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem Kursīšu bibliotēkā un Kursīšu pamatskolā. Plānotas tikšanās ar rakstniekiem Ingu Ābeli, Arno Jundzi, bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi, rakstnieci Ingunu Baueri, dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili, rakstnieci Maiju Krekli, rakstnieci, žurnālisti Līgu Blauu.

Projekta “Portrets tuvplānā” iepriekšējās četrās kārtās kopš 2011.gada notikušas tikšanās ar 21 Latvijā zināmu autoru un no VKKF piesaistīts 2235,00 euro liels finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde, bibliotēka un pamatskola.

Ziņu sagatavoja:

Mārtiņš Lagzdons


Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs


Projekta vadītājs

Tagi: Portrets tuvplānā, Tikšanās ar literātiem, VKKF projekts