Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 02.03. līdz. 31.03.2017.

Saldus pilsētas bibliotēkas

novadpētniecības izstāde "Saldus literārā apvienība"