06.10.2015. plkst. 17.00  izstādes „No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” atklāšana Kursīšu bibliotēkā (prezentācija, stāstījums, konkursi, tikšanās ar izstādes veidotājiem)

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.

 

Izstāde Kursīšu bibliotēkā būs skatāma no 6.10. līdz 31.10. (Jaunlutriņu bibliotēkas izstāde par Jaunlutriņu pagasta vēsturi, personībām, vietām).