Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

23.novembrī plkst.18.00

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā

"Ceļojumu piezīmes - INDIJA"

Kursīšu pamatskolas direktore Irēna Lagūna par redzēto un piedzīvoto Indijā
Gaidīti visi interesenti!