Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā noslēdzies VKKF atbalstītais projekts "Portrets tuvplānā (2)".

Projekta mērķis bija dažādot kultūrvidi un norises pagastā, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem un dot iespēju lauku iedzīvotājiem satikties ar Latvijā pazīstamiem literātiem.

Projekta laikā notikušajā pasākumu ciklā „Portrets tuvplānā” pagasta bibliotēkā un pamatskolā tika organizētas pieci literāri pasākumi tikšanās ar latviešu rakstniekiem – Inesi Zanderi, Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku, Daci Rukšāni, Ēriku Hānbergu un Māri Runguli.

31.martā Kursīšu bibliotēkā notika pirmais pasākums pasākumu ciklā „Portrets tuvplānā”. Šajā reizē kursīšniekiem un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar rakstnieku publicistu Ēriku Hānbergu. Pasākumā piedalījās kupls interesentu pulciņš un pusotra stunda aizritēja nemanot. Viesis lika padomāt par dažādām lietām, par smiekliem un dzīves uztveri, kā mēs attiecamies pret problēmām, vai esam pesimisti vai optimisti attiecīgajā dzīves situācijā, par interesantiem atgadījumiem no personiskās un profesionālās darbības, par esošajām grāmatām un topošajiem darbiem. Vērtīga atziņa par to, ka arī uz svētkiem mums jāiet kā uz darbu, jo mums katram jāiesaistās svētku radīšanā (sarunās, aktivitātēs) nevis pasīvi jāgaida, ka mūs kāds izklaidēs

14.aprīlī bibliotēkā bija iespēja tikties ar latviešu rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku. Lai gan interesentu pulciņš bija pavisam neliels un tas satraukumu raisīja bibliotekārā un pārsteigumu rakstniekos, tomēr pasākums šķita izdevies un interesants. Rakstnieki runāja par sevi un dzīvi, par to kā sākuši rakstīt, par saviem darbiem un sadarbību radošajā darbā. Joki mijās cits aiz cita un rakstnieki viens otru papildināja, palaboja un aizrādīja. Kursīšnieki varēja uzzināt par to kā tapa jaunākais V.Kaijaka darbs „Koka kāja, kapu māja” un M.Svīres „Audums kāzu kleitai”. Interesanta saruna izvērtās par M.Svīres scenārijiem un filmām, par „Likteņa līdumnieku” tapšanas aizkulisēm. Domāju, ka tie, kas atnāca, nenožēloja.

9.maijā Kursīšu pamatskolā uz pasākumu pulcējās Māra Runguļa daiļrades cienītāji Kursīšu pamatskolas skolēni un skolotāji. Skolas bibliotēkā varēja iepazīties ar M.Runguļa daiļradi tur izliktajā literatūras izstādē. Rakstnieks iepazīstināja bērnus ar savām grāmatām, kā tās tapušas, atbildēja uz bērnu uzdotajiem jautājumiem. Bērni sākumā bija satraukušies un nobijušies, tādēļ jautājumi radās tikai uz pasākuma beigu pusi, bet saruna bija jābeidz. Māris Rungulis iepazīstināja ar savu jaunāko grāmatu par nekrietno Alfrēdu, kas ir pilna ar dažādiem interesantiem atgadījumiem un nedarbiem. Interesi raisīja arī daudzās spoku stāstu grāmatas, kuras sakārtojis autors.

16.maijā Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar skolas bibliotēku organizēja literāru tikšanos skolniekiem ar dzejnieci, rakstnieci Inesi Zanderi Kursīšu pamatskolā. Šajā tikšanās reizē iepazināmies ar jaunākajiem Ineses Zanderes radītajiem tēliem – Lupatiņiem, kopīgi skatījāmies animācijas filmiņu „Kā Lupatiņi mazgājās”. Rakstniece pastāstīja kā un kur šie tēli radās un kas tam bija par iemeslu. Dzejniece lasīja savus dzejoļus, kas bērnos raisīja smieklus un jautrību, jo dzejoļi ir patiesi interesanti un bērniem patīk, arī pieaugušajiem. Arī jautājumi Inesei tika uzdoti ļoti daudz un dažādi un viņa labprāt uz tiem atbildēja.

19.maijā Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā notika pēdējais pavasara sezonas pasākums ciklā „Portrets tuvplānā”. Tā bija tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni-Ščipčinsku. Rakstniece dalījās iespaidos par rakstniecību un dzīvi, pastāstīja kā radušies stereotipi par viņu pēc pirmā romāna uzrakstīšanas un izdošanas. Dace iepazīstināja lasītājus ar savu jauno topošo grāmatu, par to kā tapuši viņas darbi „Ķīpsalas putni”, darbs stāstu krājumā „Mēs – 21.gadsimts” un citi. Uzzinājām par darbu žurnālā „Lilit” un Daces šobrīd aktuālajām grāmatām, ko ieteica izlasīt arī Kursīšu bibliotēkas lietotājiem. Pasākums bija kā dialogs starp sanākušajiem un autori, jo tika jautāts un uz jautājumiem arī saņemtas atbildes.

Nelielas problēmas projekta laika grafikā radās ar pasākumu norises datumiem, jo ar dažiem literātiem bija grūti saskaņot pasākumu norises datumus, bet gala rezultātā notikuši visi paredzētie pasākumi.

Pavisam kopā noorganizētas 5 literārās izstādes, kas tapušas sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku un apkārtējām kaimiņu pagastu bibliotēkām, jo tajās varēja aplūkot visus Saldus novadā pieejamos autoru darbus, kas izraisīja patiesu interesi no lietotāju puses.

Bildes no pasākumiem pieejamas šeit - http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/

Pasākumos kopumā piedalījušies vairāk nekā 125 lieli un mazi Kursīšu pagasta iedzīvotājiem, kā arī viesi no kaimiņu pagastiem, kam bija iespēja satikt latviešu literātus, iepazīties ar to daiļradi un personību.

Pasākumu tapšanā nostiprinājās sadarbība starp Kursīšu bibliotēku-informācijas centru, Kursīšu pamatskolas bibliotēku un kultūras darba organizatori.

Ziņu sagatavoja:
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs
Mārtiņš Lagzdons

Tagi: VKKF, projekts, Portrets tuvplānā