Aspazijas atdzejojumu izlases

"UGUNS LEDŪ"

atvēršanas svētki.

Piedalās:

Aija Magone,

Ņina Ņeznamova,

Agnese Zeltiņa.

Ināras Andžānes ievadvārdi