2016. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkas pievienojās to bibliotēku pulkam, kurās notiek mazo pūcēnu skoliņa – LNB bērnu literatūras centra un LNB atbalsta biedrības izveidotais projekts “Grāmatu starts” – lasīšanas veicināšanas pasākumi mazajiem bērniem, sākot no 3 gadu vecuma.

 

Pateicoties Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrības “Libro” iesniegtajam projektam “Pūcītes skola” Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padomes organizētajā projektu konkursā , saņēmām finansējumu 750 eiro apmērā, lai nodrošinātu projektā paredzēto materiālu iegādi.

 

Mazo pūcēnu skoliņa ietver 3 nodarbību ciklu, kas notika gan  Pārlielupes bibliotēkā, gan Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Pirmajā nodarbībā pie mums viesojās pūce no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Kopā ar bērniem tika noklausītas pasakas, krāsotas pūces, kā arī izspēlēta pasaka ar rotaļu elementiem. Otrā nodarbība bija paredzēta dažādām praktiskām nodarbēm – Pārlielupē bērni veidoja savu nelielu grāmatiņu, pilsētas bibliotēkā – katrs savu grāmatzīmi, kā arī mācījās salabot saplēstu žurnāla lapu,  veicinot saudzīgu attieksmi pret grāmatām. Protams, neiztika arī bez pasaku lasīšanas un bibliotekāru veidotās filmiņas “Kā mārīte Alise atklāja bibliotēku” skatīšanās. Trešā nodarbība Pārlielupes bibliotēkā aizritēja, iepazīstoties ar grāmatas un rakstības  pirmssākumiem, izmēģinot spēkus savu burtiņu uzrakstīt gan uz akmeņiem, gan bērza tāss, gan uz citiem materiāliem. Pilsētas bibliotēkā šī nodarbība vēl priekšā. Projekta noslēgumā bērni tiek pie pārsteiguma balviņām – somiņas, lielās pūces mazā drauga – pūcēna, kā arī pie grāmatiņas.

Darbojoties ar bērniem, redzam, ka projekts gūst atsaucību. Ieguvēji no projekta esam visi – bērni, vecāki, arī bibliotekāri.  Ir patīkami, atvadoties dzirdēt  “Paldies par šo nodarbību!”

 

Projekta ietvaros lasītās pasakas: - Jelgavas pilsētas bibliotēkā:

I.Zandere “Pūces svinības”  

Pasaka no grāmatas “Pūcītes pasakas” -  Viens plus viens ir "ke-vik-huū-hū"

Latviešu tautas pasaka “Sala derības ar zaķi” – izmantota rotaļai

Filmiņa  “Kā mārīte Alise atklāja bibliotēku”,  Jelgavas pilsētas bibliotēkas bibliotekāru veidota, redzama https://www.youtube.com/watch?v=W5sSkPz9kz0

 

Jelgavas Pārlielupes bibliotēkā:

Kā pūcīte Punga iemācījās palīdzēt citiem

Kur dzīvo zvēriņi?

Сова и ворон

Маршак С. Книжка про книжке