Baudīsim vasaru, mazliet apceļosim Latviju un dalīsimies gudrībās par zāļu tējām, ko turpināsim vākt priekš tumšajiem, drēgnajiem rudens vakariem un aukstajām ziemas dienām.

Literatūras izstādes:

 

  • "Dzīvē gadās visādi, bet vienmēr vajag turēt galvu augšā" / Aktierim Ivaram Kalniņam – 70 (01.08.)
  • “Tepat jau vien viss. Siens gubanās. Auzas skaro. Plīv magoņu atblāzma…” / Dzejniecei Olgai Lisovskai – 90 ( 04.08.)
  • “Rakstniekam un skolotājam Matīsam Kaudzītem – 170” (18.08.)

 

 

Pasākumi lasītāju klubiņā "Pipariņš":

 

  • 15.08. Izbraukuma pasākums - ekskursija lasītāju klubiņa "Pipariņš" dalībniekiem uz Rugāju novada Tirzas "Saipetniekiem" (Senlietu privātkolekcija) - Liliju un akmeņu dārzu "Ezerlīčos" -- Malnavu (pusdienas maiznīcā "Dzīles", parka apskate) - Kārsavu (ekskursija gides Ināras Rasimas vadībā) - Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu un šmakovkas muzeju Gaigalavā.
  • 29.08. “Augu dziedinošais spēks”

Ziņu sagatavoja:

Bejas bibliotēkas vadītāja M. Rusakova

Tagi: Pasākumi, ekskursija, literatūras izstāde