Pasākumi bibliotēkā

Literatūras izstādes:

  • "Zaķīšu pirtiņas " autoram Vilim Plūdonim - 145;
  • Rakstniecei Aīdai Niedrai - 120;
  • "...un dzīve ritēja tālāk"(25. marts- komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena);
  • "Pavasari, pavasari,

     Nāc(i) šurpu dziedādams!

     Lai iet ziema raudādama,

     Savu sniegu līdzņemdama!" (izstāde bērniem par pavasari)

 

Literatūras izstāžu cikls "Iepazīsim dažādu valstu literatūru"

   3. izstāde- Franču literatūra.

 

16. martā Jauno grāmatu diena, plkst. 13.00 - grāmatu apskats.

 

Projekta "Mūsu mazā bibliotēka"grāmatas "Vista vai ola" lasīšanas pasākums kopā ar PII "Pūcīte" audzēkņiem.

Ziņu sagatavoja:

Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja Anita Zača