Komunikācija vēl nekad nav bijusi tik apjomīga un intensīva kā mūsdienās. Vai viedtālruņi un sociālie tīkli definē jaunu runāšanas veidu? Vai mēs piedzīvojam „mutvārdu tradīcijas atgriešanos”? Saruna ar Potsdamas profesionālāsaugstskolas bibliotēkzinātnes profesoru Hansu Kristofu Hobomu.

Komunikācija vēl nekad nav bijusi tik apjomīga un intensīva kā mūsdienās. Vai viedtālruņi un sociālie tīkli definē jaunu runāšanas veidu? Vai mēs piedzīvojam „mutvārdu tradīcijas atgriešanos”? Saruna ar Potsdamas profesionālās augstskolas bibliotēkzinātnes profesoru Hansu Kristofu Hobomu.

 

Hoboma kungs, Jūs kā zinātnieks, kas nodarbojas ar zināšanu arhivēšanu, novērojat komunikācijas mutvārdu formu atgriešanos. Ko ar to īsti saprot?


Interesanti, ka digitalizācija, tātad informācijas „dematerializācija”, ļauj mums atkal dibināt tiešus kontaktus ar mūsu komunikācijas partneriem – lai gan ilgu laiku valdīja pretējs uzskats. E-pasta sakarā mēs jau ļoti agri varējām novērot, kā rakstīšanas stils acīm redzami mainās tajā virzienā, kuru pazīstam no tiešās saskarsmes reālas tikšanās laikā. Tagad tehnoloģijas mums sniedz iespēju, piemēram, ar Skype vai Youtube starpniecību sarunāties aci pret aci, un tādējādi likt lietā arī visus neverbālos komunikācijas elementus – mīmiku, balsi, žestus.

 

Turpinājumu lasiet šeit: http://www.goethe.de/ins/lv/rig/kul/mag/bib/lv11268928.htm

Ziņu sagatavoja:
Zigrīda Murovska
Bibliotēkas vadītāja & Mājas lapas redaktore
Goethe-Institut Riga
Torņa iela 1, Rīga
LV-1050, Latvija
Tel. +371 67 508190
Fakss +371 67 323999
zigrida.murovska@riga.goethe.org
www.goethe.de/riga

Tagi: Digitalizācija, Bibliotēka nākotnē