Latvijas prezidentūra 

Mana Latvija Eiropā
Bibliotekārā stunda Bērnu literatūras nodaļā
Ar Dobeles 1.vidusskolas 4.kl.-6.kl. un Gardenes pamatskolas 5.kl.