01.06.2016 plkst. 14.00 Dekšāres pagasta bibliotēkā Kopkrājuma "Dvēseļu pļavas" atvēršanas svētki.
Tikšanās ar līdzautori-Daigu Akmentiņu. Muzikālais pavadĪjums- A. Jonina, L.Veipa un I.Strods.

Tagi: Dzeja