Vitauts Ļūdēns - mūsu novadnieks un Latvijas, dzimtās puses sirds cilvēks. 23. februārī notiks Bauskas Centrālās bibliotēkas un Valsts ģimnāzijas organizēts tematisks pasākums „Man ozols latviski saka – labrīt”, kas veltīts dzejnieka V. Ļūdēna 80. jubilejai. Pasākums organizēts Dzimtās valodas nedēļas ietvaros.