Dienā, kad Latviju pārsteidzis aukstums, tradicionāli Baložu bibliotēkā noslēdzās projekts "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017".

Jau 16  gadus Baložu pilsētas bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šogad pieteicās īpaši liels skaits lasītgribētāju. Tā kā grāmatas lielākoties ir 1 eksemplārā, izveidojās milzīgas rindas, kā rezultātā ne katram bērnam pietika pacietības sagaidīt savu rindu uz grāmatu. Lasīšanu uzsāka 70 bērni, bet 38 izlasīja visas 6 grāmatas savā vecuma grupā. Pēc grāmatu izlasīšanas bērni kā īsti eksperti novērtēja izlasīto, izvirzot Top3 un pamatojot savu izvēli, kā arī atbildot uz citiem jautājumiem anketā, kas bija jāaizpilda. Novērtēšana attīsta bērnos prasmi izteikties, pamatot savu izvēli.

 

Pēdējos gadus īpaši tiek uzrunāti un iesaistīti bērnu vecāki piedalīties "Vecāku žūrijā". Šogad vecāki ļoti aktīvi piedalījās, taču visas grāmatas izlasīja 8 vecāki.  Redzot, ka lasa vecāki, tas motivē un rosina lasīt arī bērnus.

 

22 februārī sanāca kopā tie bērni, kas bija izlasījuši un novērtējuši grāmatas, aizpildot elektroniski anketu.  Pasākums sākās ar atziņām par iemīļotāko grāmatu. 5+ grupā domas dalījās par visinteresantāko grāmatu, tāpat arī  9+ grupā, savukārt  11+ grupa par interesantāko atzina Silēnas Edgāras grāmatu "14-14".

 

Noslēguma pēcpusdienu gaida ikviens eksperts, jo priecē kopā būšana, jautrība spēlējot spēles.

 

Šoreiz pārbaudījām ekspertu atmiņu. Bērni no zilbēm salika izlasīto grāmatu nosaukumus. 

 

Tā kā katru gadu piesakās bērni, kas piedalās pirmo reizi, veicām arī iepazīšanās spēli, kurā bērni nosauca savu vārdu, lietu kas vislabāk garšo un nākamajam vajadzēja pastāstīt par sevi un iepriekš nosauktajiem bērniem.  Spēle izraisīja lielu jautrību un smieklus.

 

Eksperti ir tiešām lasīšanas eksperti - ļoti piemērota bija spēle "Kas es esmu?" Bērniem vajadzēja uzminēt pasaku tēlus, kas uzlīmēti uz muguras.

 

Lai rosīšanās būtu aktīva un netrūktu enerģijas, bērniem tika sarūpēts neliels cienastiņš. Pasākuma noslēgumā katrs bērns saņēma nelielu veicināšanas dāvaniņu, kurā bija arī Bērnu un Jauniešu žūrijas organizētāju sagādāta rokassprādze ar zīmīgu saukli "Es mīlu grāmatu"

 

Paldies ekspertiem par darbu!

 

Foto no pasākuma šeit

 

Uz tikšanos jaunajā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018"

Tagi: Bērnu un jauniešu žūrija, Baložu pilsētas bibliotēka