Jaunā gadā 1.lasītāju klubiņa tikšanās bija veltīta Noras Ikstenas grāmatas “Mātes piens” apspriešanai.

Romāns  aptver laika posmu no Otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem.  Vēstījuma centrā ir 20. gadsimta 70. un 80. gadi. Visu romāna tekstu caurauž atteikšanās – no vīra un tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus mīlam.

Klubiņa biedru domas dalījās, vai ir nepieciešams tik atklāti runāt par sev svarīgām un sāpīgām tēmām.  Lasītājs nevar palikt vienaldzīgs,  ir jādzīvo līdzi paaudžu konfliktam, kur bērns neapzināti pārdzīvo traģēdiju. Vai meita var piedot mātei? Tas kopš mazotnes ir nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzīvības māti, kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot savas sāpes un izmisumu.

Klubiņa diskusiju vadītāja Zaiga Lasenberga prasmīgi mācēja salikt akcentus, runājot par grāmatā skartajām nozīmīgām tēmām – personības un laikmeta konfliktu, mātes un meitas sarežģītām attiecībām.

Īsais mirklis, kurā esam ieskatījušies kādā gauži privātā vēsturē, ir aizvēries. Paliek gandrīz fiziski jūtama smeldze, daži mūžīgi jautājumi un vēlme piezvanīt saviem tuvākiem. 

Klubiņa nākamā tikšanās reize – 6.februārī  2018. gadā plkst. 11.00 Baložu bibliotēkā, apspriedīsim  Vilipsōna  grāmatu “Ārprātija piedzīvojumi”.

 Laipni aicināti visi interesenti!