Šī tikšanās bija veltīta rakstnieces Ingunas Baueres daiļradei , kurai rakstīšana ir aizraušanās un lielākais prieks. Diskutējām par jaunāko darbu “Dieva riekšavā”, kā arī lasītāji dalījās pārdomās par agrāk izdotajiem un sev tuvākajiem darbiem.

Romāns “Dieva riekšavā” ir par ievērojamo celtnieku Mārci Sārumu (īstajā vārdā Mārcis Podiņš), kurš bijis pirmais zināmais latviešu tautības būvmeistars - uzcēlis 5 mūra baznīcas un 13 muižas (Jumurdā, Siguldā, arī Igaunijā). Apmācījis sev 10 palīgus. Pārbūvējot Cēsu baznīcu, Sārums uzcēlis tagadējā torņa augšējos stāvus un 65 m augsto smaili, uzcēlis Trikātas baznīcas torni un pilnīgi pārbūvējis Smiltenes baznīcu. Romāna galvenie notikumi risinās 19. gadsimta sākumā Cēsu pusē – Priekuļos, Drustos un Gatartā. Noslēpumu romānā "Dieva riekšavā", kas ne velti nosaukts par nojausmu stāstu, netrūkst, un lielāko daļu no tiem uzzina arī lasītājs.

Ingunas Baueres grāmatas raisīja plašu un daudzpusīgu sarunu.

Paldies Klubiņa sarunu vadītājai Zaigai Lasenbergai un visiem klātesošajiem par aktīvu līdzdalību!

 Klubiņa nākamā tikšanās reize – 9. janvārī 2018. gadā plkst. 11.00 Baložu bibliotēkā, apspriedīsim  Noras Ikstenas grāmatu “Mātes piens”.  Laipni aicināti visi interesenti!