Jau trešo gadu Baložu bibliotēka var iepriecināt mazos trīsgadniekus, piedaloties projektā „Grāmatu starts”. Šogad „Grāmatu starts” tēlu - omulīgo Pūčulēnu bērni iepazina trīs nodarbībās oktobrī.

Liels prieks redzēt mazos lasītājus, kas savas izlasītās grāmatiņas uz bibliotēku  nes paši jaunajās, Pūčulēna dāvinātajās mugursomiņās.   

Tā kā visus Baložu bērnus nebija iespēja uzaicināt uz tikšanos ar Pūčulēnu un uzdāvināt somiņas ar projekta simboliku,  aicinām aktīvi līdzdarboties, ziedojot www.gaisma.lv ar norādi projektam „Grāmatu starts” Baložu bibliotēkai, lai projektu varētu turpināt arī nākamgad.

Grāmatas ir neaizstājamas ikviena bērna attīstībā, bagātas valodas, personības un vērtību veidošanā. “Grāmatu starts” mazos lasītājus ar aizraujošo grāmatu pasauli iepazīstina jau mazotnē un lasīšanā iesaista visu ģimeni.

Atnākot uz nodarbību, mazie trīsgadnieki tika iepazīstināti ar bibliotēku, izlasījām stāstiņus par pūcēm, paklausījāmies pūcītes dziesmu. Tā kā lielā pūce vēl nebija atlidojusi, bērni izveidoja pārsteigumu- krāsainus pūčulēnus, izmantojot krāsainās rudens lapas.  

Pūčulēns katram bērnam bija sarūpējis pārsteigumu-   mugursomiņu ar lasāmgrāmatiņu un mīļlietiņu - mazo Pūčulēnu, ko veidojusi māksliniece Indra Sproģe, kā arī noderīgu informatīvo bukletiņu vecākiem ar padomiem priekšā lasīšanā. Mazuļiem bija žēl šķirties no lielā jauniegūtā drauga Pūčulēna, taču prieks bija neviltots, somiņā ieraugot mazo Pūčulēnu.

Paldies vecākiem par atrasto laiku būt kopā, atklāt bērniem pavisam jaunu- grāmatu pasauli.

Liels prieks ņemt dalību šajā programmā. Paldies LNB Bērnu literatūras centram un Atbalsta biedrībai par projektu, kā arī Ķekavas novada pašvaldībai un dāsnajiem ziedotājiem, ka ļāvāt iepriecināt mazos lasītājus.

Foto no pasākumiem: 1.nodarbība , 2.nodarbība un 3.nodarbība

Uz tikšanos bibliotēkā!