17.oktobrī notika pirmā Baložu bibliotēkas Lasītāju klubiņa 1.tikšanās. Kā jau iepriekš tika nolemts, šoreiz visi apsprieda Māras Zālītes grāmatu “Pieci pirksti”.

Tā ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata, kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50.–60. gadu mijā. Lasītāji un arī kritiķi Piecus pirkstus jau ir atzinīgi novērtējuši, nodēvējot romāna galveno varoni piecgadīgo meiteni Lauru par Vizmas Belševicas Billes pēcteci literatūrā, grāmata ir saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu.

Iesākumā Z.Lasenberga rosināja dalīties domās par M.Zālītes personību un daiļradi.  

Grāmata "Pieci pirksti" raisīja plašu un daudzpusīgu sarunu – gan par latviešu tautas vēsturi un tās atspoguļojumu, nodošanu jaunai paaudzei; par bērna personības veidošanos, to ietekmējošiem faktoriem, gan par obligātās literatūras saturu skolās u.c. Visi klātesošie atzina, ka grāmata “Pieci pirksti” ļoti labi lasījās.

Paldies Klubiņa sarunu vadītājai Zaigai Lasenbergai un visiem klātesošajiem par aktīvu līdzdalību!

 Klubiņa nākamā tikšanās reize – 7.novembris plkst. 11.00. Apspriedīsim Arno Jundzes grāmatas, jo 9.novembrī plkst. 18.00 Baložu bibliotēkā būs tikšanās ar rakstnieku un žurnālistu Arno Jundzi klātienē. Laipni aicināti visi interesenti!

Foto no pasākuma šeit.