Nu jau par tradīciju kļuvusi Bibliotēku nedēļa, kad nedēļas garumā ap Jura dienu jeb 23.aprīli, ir dažādi pasākumi un aktivitātes bibliotēkā.

Visas nedēļas garumā bērni meklēja atbildes uz 10 jautājumiem par bibliotēku. Viktorīnas mērķis ir pievērst uzmanību norādēm, bibliotēkas kārtībai un rosina bērnus būt attapīgiem. 

Liels prieks, ka vairāki bērni atbildēja diezgan precīzi. Diplomu par visām pareizām atbildēm un pirmo vietu ieguva Jānis Stepanovs, otro vietu ieguva Andris Dombrovskis, bet trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja 3 meitenes-Terēze Indāne, Katrīna Kārlsone un Amēlija Ķikāne.

Pārrunājot anketas jautājumus, radām jaunas ierosmes darbam, kā uzlabot norādes, pie kā vairāk jāpiestrādā, lai bērni labāk orientētos bibliotēkā un ievērotu kārtību.

Paldies visiem, kas piedalījās!

Foto no pasākuma šeit