Laiks rit uz priekšu straujiem soļiem un pasaule katru dienu mainās aizvien ātrāk. Cenšoties noturēties līdzi ikdienas ritmam un domājot par dažādām rūpēm, ir ļoti viegli pazaudēt savas saknes, jo mēs pat nepamanām, ka mums apkārt ir cilvēki ar neiedomājamu dzīves pieredzi un stāstiem.

Ceturtdienas vakarā Baložu bibliotēkā pulcējās vīri un sievas, kas agrāk strādājuši Baložu kūdras rūpnīcā. Bibliotēka šo pasākumu rīkoja Unesco LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Latvijas bibliotēku tīkls ir veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu. Mūsu pirmā vakara stāsti bija par darbu un ikdienas dzīvi Baložu kūdras rūpnīcā.

Kāpēc kūdras stāsti? Pirmkārt, Baloži kā apdzīvota vieta radusies laikā, kad tika dibināta kūdras rūpnīca.

Otrkārt, Baloži var lepoties ar savām kūdras ieguves tradīcijām. Kūdra ir viena no Latvijas ievērojamākajām dabas bagātībām. Strādāt uz kūdras rūpnīcu cilvēki ieradās no visām Latvijas malām, līdz ar to Baložu etniskais sastāvs ir raibs.

Bibliotēkā bija sapulcējušies ap 30 bijušie rūpnīcas darbinieki. Sarunu par kūdru aizsāka A.Šnore, kas ir grāmatas „Kūdras ieguve” autors. Uzzinājām par grāmatas tapšanas aizkulisēm. Grāmata tautās tika laista 2013.g. nogalē. Latviešu valodā izdotās grāmatas par kūdras ieguvi var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Pēdējā no tām ir iznākusi pirms pusgadsimta.  Līdz ar to grāmata „Kūdras ieguve” ir nozīmīgs notikums kūdras rūpniecības speciālistiem.

Vakars pagāja spraigās  sarunās un atmiņās. Runātāji atzina, ka neviens bērnībā nav sapņojis, ka strādās kūdras rūpnīcā. Katram ir savs stāsts, kāpēc ceļi ir aizveduši uz kūdras rūpnīcu. Darbs ar kūdru bija smags un nogurdinošs, te strādāja vīri un sievas, kas nežēlojās par dzīves grūtībām. Taču atpūsties cilvēki ir pratuši visos laikos. Netrūka dažādu uzjautrinošu stāstu par darbu un saviem kolēģiem.    

Savās atmiņās dalījās J.Klaks, Z.Buholts, E.Kalnietis, J.Lismanis, I.Brālis, A.Keiša, L. Rudoviča, V.Rūznieka u.c.

Paldies cilvēkiem, kuri atnāca un uzticēja mums savu stāstu! Vakars bija par īsu, lai uzklausītu visus sanākušos cilvēkus, tāpēc rudenī rīkosim vēl vienu kopā saiešanu.  

Aicinām visus bijušos Baložu kūdras rūpnīcas darbiniekus dalīties ar savām atmiņām un nest uz bibliotēku fotogrāfijas, diplomus, nozīmītes un citus priekšmetus, kuri atspoguļo darbu rūpnīcā, tās vēsturi un cilvēkus. Informācija tiks ievadīta novadpētniecības datubāzē Novads un materiāli tiks atdoti īpašniekam.

Nobeigumā gribas novēlēt – atrodiet laiku uzklausīt savu tuvāko cilvēku stāstus – jo tajos ir tik daudz nezināmas un nenovērtējamas informācijas.  Šajos stāstos mēs varam atklāt ļoti nozīmīgas savas identitātes daļas un labāk izprast savu piederību.

Fotogalerija šeit