1. Zudusī Latvija (www.zudusilatvija.lv) ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Cik objektus par Alūksni var atrast šajā katalogā?
 
2. Latvijas Valsts arhīva materiālos atrodamas ziņas par nacionālo partizānu kustību Alūksnes novadā. Pēc atrastajām norādēm tika veikta ekspedīcija uz Alsviķu pagasta Čūskubirzi. Ko vēstures avoti liecina, kas tad īsti notika Čūskubirzī?
 
 
3. Kādu rubriku par Alūksnes vēsturi 2016. gadā aizsāka laikraksts MALIENAS ZIŅAS?
 
4. Dr. A.Misiņa Medicīnas vēstures muzejā ekspozīcijā var iepazīt medicīnas vēsturi Alūksnes pusē. Laikraksts „Alūksnes Ziņas” 2010.g. oktobrī publicē rakstu par atmiņu pēcpusdienu muzejā. Kam veltīts šis pasākums?
 
 
5. No 2007.gada visā Latvijā, tai skaitā- arī mūsu novada bibliotēkās, aizsākās bibliotēku attīstības projekts, kura rezultātā bibliotēku apmeklētājiem tika dota iespēja izmantot bezmaksas pieeju datoriem un internetam. Kā saucās šis vērienīgais projekts Latvijā?
 
Iestājies labs un saulains laiks, vairāk gribas uzturēties dabā. Tāpēc 3.kārtas jautājumi ir tikai pieci.
Atbildes gaidīsim līdz 31.maijam.
 
2.kārtas pareizo atbilžu autori ir Velga Vimba, Velga Podniece, Agrita Nagle, Aina Felša, Vizma Supe.
Izlozē balviņu saņem Aina Felša. Apsveicam!
 
Uz tikšanos rudens sezonā!