Literārajā konkursā var piedalīties Alūksnes novada skolu 6. - 12. klašu skolēni.
Literārs darbs- eseja, dzejolis, poēma, dziesmas teksts, stāsts u.c. par godu 1991.gada janvāra barikāžu atceres 26.gadadienai.
Labāko konkursa darbu autori saņems pārsteiguma balvas un piedalīsies noslēguma pasākumā "LIESMO BARIKĀŽU UGUNSKURI" Alūksnē 2016.gada 20.janvārī.

Konkursa norises laiks: no 2016.gada 20.decembra līdz 2017.gada 15.janvārim.

Konkursa priekšmets:

Literārs darbs- eseja, dzejolis, poēma, dziesmas teksts, stāsts u.c. par godu 1991.gada janvāra barikāžu atceres 26.gadadienai. Darba apjoms nepārsniedz 1 A4 formāta lappusi datorrakstā (burtu lielums 12).

Darbu iesniegšanas kārtība: Darbus var iesniegt personīgi Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Alūksnes Kultūras centrā vai sūtīt uz e-pastu biblioteka@aluksne.lv vai kulturascentrs@aluksne.lv . Iesniedzot darbu, obligāti jānorāda darba autora vārds, uzvārds, skola, klase, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, skolotāja, kas palīdzējis, vārds un uzvārds.