Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku novada kultūras, izglītības un kultūrizglītības iestādēm 2015.gada janvārī tika izsludinājusi novadpētniecības darbu konkursu „Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi”. Septembrī konkurss noslēdzies, zināmi uzvarētāji.
Uz pirmo semināru, uzsākot jauno sezonu, 15.oktobrī Alūksnes kultūras centrā pulcējās Alūksnes novada kultūras darbinieki. Tā ieskaņā tika sveikti Alūksnes novada pašvaldības rīkotā novadpētniecības konkursa „Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi” uzvarētāji.
Kā konkursa noslēgumā atgādināja Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, tā mērķis, gatavojoties Latvijas simtgadei, ir izzināt un apkopot informāciju, stāstus un faktus par Alūksnes novada cilvēkiem, personībām, kuru darbs vai darba rezultāts Latvijas kā valsts pastāvēšanas laikā ir nozīmīgs devums nacionālu vai lokālu vērtību radīšanā, saglabāšanā un ko vietējā kopiena izceļ kā vērtību. Konkursam tika iesniegti 19 darbi, kuru veidošanā piedalījās 28 pašvaldības iestādes, un tie atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajam darba formātam tika vērtēti trīs grupās - Word dokuments, Power Point prezentācija un video filma. Konkursa darbus vērtēja žūrija, kurā darbojās pārstāvji no Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas bibliotēkas.
„Paldies Alūksnes novada pašvaldībai, kas aicina kultūras un izglītības iestādes veikt novadpētniecības darbu. No šādiem stāstiem veidojas Latvijas vēsture. Konkursa darbos ir izceltas personības, kuru darba rezultāts ir bijis nozīmīgs jums un jūsu puses cilvēkiem, kas ir pazīstami ne tikai pagastos, bet arī aiz to robežām. Tie ir mūsu novadnieki - īsteni lauku cilvēki, saimnieki, ekonomisti, kultūras darbinieki, skolotāji, literāti. Visi darbu autori izmantojuši novadpētniekiem pieejamos resursus - literatūru, atmiņu pierakstus, rokrakstus, dokumentus. Interesanti, ka darbu tapšanā izmantoti arī fragmenti no dokumentālajām filmām, kas uzņemtas padomju gados. Dalība konkursā bija brīvprātīga, un jāteic, ka darbs ir darīts ar entuziasmu un ir augstu vērtējams. Mans novēlējums - neturēt sveci zem pūra, materiālus neglabāt bibliotēkas plauktā, bet sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku dot iespēju e - vidē ar tiem iepazīties arī plašākai sabiedrībai,” uzrunājot konkursa dalībniekus, sacīja žūrijas pārstāve, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe, vēsturniece Maija Semjonova.
Virkne Alūksnes novada kultūras darbinieku saņēma Alūksnes novada pašvaldības Pateicības par veiksmīgu piedalīšanos konkursā. Alūksnes muzeja darbinieki pētījuši un apkopojuši faktus un atmiņas par vēsturnieku Jāni Līci un ainavu arhitekti un vēsturisko parku speciālisti Ilzi Māru Janelis, Jaunlaicenes bibliotēka un tautas nams - par ilggadējo Jaunlaicenes kultūras dzīves organizatori Izoldu Krūmiņu, Jaunannas bibliotēka un tautas nams - par lauksaimnieku Kārli Ģērmani, Mārkalnes bibliotēka, tautas nams un pamatskola - par fotogrāfu Ilgvaru Gradovski, Pededzes bibliotēka un muzejs - par mecenātiem Ritu un Juri Petričekiem, Māriņkalna bibliotēka un tautas nams - par folkloristes un pasaku teicēju Gitu Briediņu, Alūksnes pilsētas bibliotēka - par novadnieci dzejniecei Klitiju (īstajā vārdā Alvīne Skuja). Īpašu Pateicību saņēma Malienas bibliotēka un Biruta Koknese, jo darbs par Vizmu Dravnieci bija rakstīts dzejā.
Alūksnes novada pašvaldības Atzinības un naudas balvas saņēma godalgoto vietu ieguvēji.
 
Word dokumenta grupā - 1. vieta Annas bibliotēkai (Ina Balaņuka), kas pētījusi un apkopojusi faktus un atmiņas par ilggadējo Annas kultūras un sabiedriskās dzīves veidotāju Adolfu Čerbikovu, 2. vieta - Zeltiņu muzejam (Sandra Magaziņa), kas darbu veidojis par Zeltiņu kultūras dzīves pamatlicējiem Ernestu Bārdu un fotogrāfu Georgu Rozīti, 3. vieta - Alūksnes muzejam (Astrīda Ievedniece) par sabiedriskā darbinieka un literāta Jāņa Karlsona dzīves un darbības izzināšanu.
 
Power Point prezentāciju grupā 1. vieta piešķirta Bejas novadpētniecības centram (Jolanta Baldiņa) un Bejas bibliotēkai (Mudīte Rusakova), kuru kopdarbs bija Bejas skolotāja un kultūras darbinieka Jāņa Zībiņa dzīves un darbības izpēte, 2. vieta - Alsviķu bibliotēkai (Sarmīte Meļķe) un pagasta tūrisma darba organizatoram Jānim Polim par novadnieka Tālivalža Birziņa, bet 3. vieta - Liepnas pagasta bibliotēkai (Inese Paia) - par Liepnas skolotājas un kultūras darbinieces Brigitas Bijones dzīves un darbības izzināšanu.
 
Video filmu grupā 1. vietu ieguva Mālupes pagasta bibliotēka (Anita Gusta) un tautas nams, kas pētījuši un apkopojuši faktus un atmiņas par ilggadējo kolhoza „Igrīve” priekšsēdētāju, aktīvu Latvijas neatkarības atjaunošanas atbalstītāju Ivaru Cauni. 2. vieta - Zeltiņu bibliotēkai (Agita Žīgure) un tautas namam (Gunita Paleja), kas savu darbu veltījuši novadnieka, skatuves mākslinieka Edgara Liepiņa piemiņas iemūžināšanai, bet 3. vieta - Jaunalūksnes bibliotēkai (Ieva Zakarīte), Bejas novadpētniecības centram (Jolanta Baldiņa) un Jaunalūksnes pagasta pārvaldei, kas dokumentējuši atmiņas par Uldi Pūpolu un viņa dzimtu.
 
Vēl jāpiebilst, ka Alūksnes novada pašvaldība arī sarūpējusi kopēju balvu visiem konkursa dalībniekiem - ekskursiju uz Igauniju, kurā paredzēts doties oktobra nogalē.

 

 

 Dace Plaude, laikraksta „Malienas Ziņas” žurnāliste

Tagi: Alūksnes bibliotēka, Alūksnes novads, novadpētniecības konkurss, 2015