Alsviķu bibliotēka aicina apmeklētājus

Pasākumi Alsviķu bibliotēkā septembrī

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam

Jānim Čakstem – 160, rakstniekam, dzejniekam, publicistam Andrim Akmentiņam - 50, tematiskās izstādes:  Eiropas valodu diena, Miķeļdiena- Jumīša svētki.

18., 25. septembrī 9 00- tiekas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”.

18. 09. - satiksimies ar savu dzejoli, 25.09. - skatīsimies DVD filmu "Tālumu aicinātie",- pieskāriens Leo Svempa un Jāņa Selgas dzīvesstāstiem.

Tagi: Pasākumi