Bibliotēka piedāvā literatūras izstādes mēneša jubilāriem un aicina apmeklēt pasākumus

Pasākumi Alsviķu bibliotēkā aprīlī

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “ Piepildīt sapni – vai tas būtu jāsaprot kā uzdevums? Vai mīlestība nezūd jau tajā brīdī, kad to uztver kā uzdevumu?”- aktierim Romualdam Ancānam—75, rakstniekam Vikam —80, aktierim, tulkotājam, literātam Ēvaldam Valteram —125, rakstniekam Jānim Širmanim —115, dzejniecei Broņislavai Martuževai—95; tematiskā izstādes: “Nāc nākdama Lielā diena”, “Grāmatas tavai veselībai”.

            3., 15. aprīlī 9 00 tiekas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”.

24.04. 9 00 tiekas senioru grupa „Par prieku sev un citiem” -informācijas meklēšana portālos letonika.lv un news.lv., iespējas portālā latvija.lv,

 22.- 28. 04. -individuālas apmācības iesācējiem darbā ar informācijas tehnoloģijām –( bibliotēku nedēļas ietvaros).

 16., 17. aprīlī bibliotekāre piedalās bibliotēkukonferencē Rīgā LNB

Tagi: Pasākumi