Alsviķu bibliotēkā skatāmas literāro darbu izstādes septembrī

Pasākumi Alsviķu bibliotēkā septembrī

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kaut visiem labiem cilvēkiem labi klātos!"

- rakstniekam Vilim Veldrem — 110, “Es gribu zināt dziesmu, ko tas brīnums teiks,

Kad ziedlapas kā lūpas zeltā sauli sveiks!”- dzejniecēm Inesei Zanderei — 60, Birutai Skujeniecei — 130, tēlniecei Lilijai Līcei – 105.