Bibliotēku nedēļas moto "Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība"

2018. gada Bibliotēku nedēļa notiek laikā no 23.–29. aprīlim, un tas parasti ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā.

Gribam mēs to vai ne, bet pārmaiņas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Taču sekošana pārmaiņām un iešana līdzi tām vairs netiek uzskatīta par labāko, ko ikviens var darīt, dzīvojot pārmaiņu laikā. Lai spētu izdzīvot, dzīvot un attīstīties strauji mainīgajā pasaulē, ir jābūt soli priekšā pārmaiņām.

Pārmaiņas skar ikvienu no mums. Tāpēc 23 aprīļa rīta bibliotēkā viesojās PII "Saulīte" mazās grupas audzēkņi ar savām audzinātājām. iepazinas ar bibliotēku un daudzveidīgo grāmatu klāstu bibliotēkā, kā arī lasījām pasaku Stūrgalvigais vilks, noskatījāmies pasaku kino Māsa un brālis, Desas piedzīvojumi.

Tagi: pasākumi