Oktobrī Alsviķu bibliotēkā skatāmas šādas literatūras izstādes un notiks pasākumi senioriem un PII "Saulīte" audzēkņiem

Pasākumi un literatūras izstādes Alsviķu bibliotēkā oktobrī

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kādēļ par niekiem vaimanas celt?

Jaunības priekiem mūžam būs zelt!” -dzejniekam Eduardam Veidenbaumam — 150, grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam — 130, rakstniecei Ingai Ābelei- 45; tematiskā izstāde:“ Dzīvnieku neparastās spējas”- veltīta pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai.

3., 11., 18., 25. oktobrī 9 00  tiekas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”

 

PII "Saulīte" vecākā grupa viesosies bibliotēkā, lai uzzinātu visu par grāmatām- grāmatu nedēļas ietvaros.( 16. - 20. 10. kādā no šim dienām)

Tagi: Pasakumi