Aprīlī Alsviķu bibliotēkā notiks

Pasākumi un izstādes aprīlī Alsviķu bibliotēkā

Alsviķu bibliotēkā: literatūras izstādes „Piederu pie tiem stāstītājiem, kuri mazāk nodarbojas ar fantāziju, bet vairāk pakļaujas dzīves īstenībai”- rakstniekam, tulkotājam, grāmatizdevējam Ernestam Birzniekam-Upītim — 145, „ Bez saules dzīvot ir grūti.” - dzejniecei, publicistei Andai Līcei — 75; tematiskās izstādes Zušu kauju atceres diena, Vispasaules veselības diena.

Pasākumi:

18.- 22. aprīlim bibliotēku nedēļas ietvaros interesentu individuālas apmācības darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām.

6., 20., 27. aprīlī 9 00 Alsviķu bibliotēkā senioru apmācības.

25. aprīlī 9 00 – 16 30 Alsviķu bibliotēkā LAD pārstāvis sniegs konsultācijas/ praktisko palīdzību lauksaimniekiem par EPS (elektronisko pieteikšanās sistēmu).

Tagi: Pasakumi