Abonementā


 • Izstāde “Laime kā ābols nenokrīt vasaras dārzā”

Rakstniekam, literatūrkritiķim Pēterim Aigaram - 115 (1904-1971)

 • Izstāde  “Dzīves Gadalaiki”

Tulkotājam, dzejniekam Paulim Kalvam - 100 (1919-2003)

 • Izstāde  “Piepildīta dzīve teātra pasaulē”   

Dramaturģei, režisorei Norai Vētrai - Muižniecei - 100 (1919-2005) 

 • Izstāde  “Literārās meistarības ģenialitāte” 

Angļu rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai - 100 (1919-2013)  

 • Izstāde  “Tālo zemju vilinājums”

Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram Heijerdālam - 105 (1914-2002)  

 

Lasītavā


 • Izstāde  “Tās dālijas man atgādina Tevi,

                Kad pirmo reizi skolā tikāmies…”  /G. Račs/

6. oktobris - Skolotāju diena

 • Izstāde  “Pasts tad un tagad”

9. oktobris – Pasaules pasta diena

 • 14. – 18. oktobris  – ”Nākotnes profesijas”

Karjeras dienas Ādažu sākumskolas 2. klašu skolēniem

 • 30. septembris – 4. oktobris - ikgadējā akcija “Dienas bez rindām 2019”
 • Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri

 

Bērnu literatūras nodaļā


 • Izstāde Pieredze ir vārds”

Angļu rakstniekam Oskaram Vaildam - 165 (1854-1900)