Abonementā

 • Izstāde  “Savā zemē” 

Rakstniekam, pedagogam  Ernestam Aistaram - 120(1899–1998)

 • Izstāde “Latviešu tautas folkloras krājējs un sastādītājs”

Folkloristam, rakstniekam Ansim Lerhim-Puškaitim - 160(1859-1903)

 • Izstāde “Grāmatzīmju pasaule”

Grafiķim, pedagogam  Pēterim Upītim – 120(1899-1989)

 • Izstāde  "Politiķa paraugs visiem” 

Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 160(1859-1927) 

 • Izstāde    “Īstās universitātes mūsdienās ir grāmatu krātuves- bibliotēkas”

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai  — 100(1919–2019)


Lasītavā


 • 11. septembrī  Dzejas dienām veltīta  pēcpusdiena -

 Tikšanās  ar  igauņu dzejnieku un tulkotāju Contru (Margus Konnula) un dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu


Bērnu literatūras nodaļā


 • Izstāde  “Burtiņš te, burtiņš tur…”

Ābeču izstāde veltīta  Zinību dienai

 • Izstāde  “Tēt...kam gan paldies varētu teikt?
  Par to, ka dzīvē varu kaut ko darīt, kaut ko veikt…”/
  R.Blisiņš/ 

9. septembris - Tēvu diena

 • Izstāde  “Liela diena, Liela diena, 

                   Tā atnāca tukšu roku:

                   Miķelītis, mazs vīriņš,

                   Tas atnāca pilnu roku.”/L.t.dz./ 

29. septembris – Miķeļdiena

Tradīcijas, godi, u.c. pasākumi