Abonementā


•Izstāde  “Laikmets un personība”
  Rakstniekam Reinim Kaudzītem – 180 (1839-1920)
•Izstāde  “Simtiem sarunu pašiem sevī” 
  Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)
•Izstāde  “Mūsu jūtu bezdibeņi”
  Franču rakstniekam Onorē de Balzakam – 220 (1799-1850)
•Izstāde  “Triju kalumu olimpisko medaļu īpašnieks”
  Sportistam, vieglatlētam Jānim Lūsim – 80 (1939)
•Izstāde „Tas ir Dalī”
  Spāņu gleznotājam Salvadoram Dalī – 115 (1904-1989)


Lasītavā


•Izstāde   “Mīļa mana tēvuzeme
                divu roku siltumā
                dziļa mana tēvuzeme
                visa mūža garumā”    /K. Skujenieks/
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas    diena
•Izstāde ,,Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidot”
  9. maijs  – Eiropas diena
•Izstāde  “Mīļāko no visiem paldies
                Vēlas sirds tev pasacīt!”   /A. Ķirškalne/
  12. maijs – Mātes diena
•LNB ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Rīga”


Bērnu literatūras nodaļā

 

•Izstāde „Pie mums ir brīnumlabi!” 
  Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 65 (1954)
9. maijā – ekskursija BŽ 2018 dalībniekiem!