Abonementā

 

  • Izstāde “Gudrība tik tad ir vērta, ja tā dzīves maldos svērta”

Skatuves mākslas pedagogam, rakstniekam Zeltmatim (īst. v. Ernests Kārkliņš) — 150

(1868–1961)

  • Izstāde ”Senās zemnieku dzīves tēlotājs”

Rakstniekam  Apsīšu Jēkabam — 160 (1858–1929)

  • Izstāde “Dulls un traks un visu mīlēts”

Aktierim, estrādes māksliniekam  Edgaram Liepiņam — 90 (1928–1995)

  • Izstāde “Vārdi izskan, bet rakstītais paliek”

Krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam — 100  (1918–2008)

  • Izstāde “Itāliešu operu karalis”

Itāliešu komponistam Džakomo Pučīni — 160 (1858–1924)

 

Lasītavā

  • Izstāde  “Putenis tāltālu pamalē, sudraba korāli spēlē.

                Apburta dvēsele Latvijai mūžīgus saulgriežus vēlē”  /L.Vāczemnieks/

Adventa  laiks, Ziemassvētki – tradīcijas, godi

  • Ceļojošā izstāde “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt. Zemgale”
  • 5.decembris - Lekcija par veselības stiprināšanu un saglabāšanu

 

Bērnu literatūras nodaļā

  • 22. decembris – Rīta pasākums pašiem mazākajiem “Mūsu mazā bibliotēka” lasītājiem