Klāt septembris, bibliotēkā skatāmas jaunas izstādes:

Abonementā

 

 • Izstāde  „Viss iet, viss rit un riet…”

Dzejniekam, dramaturgam Rainim — 150 (1865–1929)

 • Izstāde „Brīvība ir dziesmu audzētāja”

Dzejniekam Auseklim — 165 (1850–1879)

 • Izstāde   „Daudz gadu gājis…”

Dzejniecei Velgai Krilei — 70 (1945–1991)

 • Izstāde  „Putni laižas pret vēju”

Rakstniekam Vladimiram Kaijakam — 85 (1930–2013)

 • Izstāde  „Dzimtenē un citur…”

Rakstniecei Melānijai Vanagai — 110 (1905–1997)

 • Izstāde  „Dāmu detektīvu meistare”

Angļu rakstniecei Agatai Kristi — 125 (1890–1976)

 

 Lasītavā

 

 • Izstāde „Brīva vieta Tavai  dzejai”  

Septembris - Dzejas dienu mēnesis

 • Izstāde  ,,Savedas mums dziedot, 
                Ir valodas runājot” 
  /L.t.dz./ 

8. septembris -  Starptautiskā lasītprasmes diena

26..septembris - Valodu diena Eiropā 

 

  Bērnu literatūras nodaļā

 

 • Izstāde  „ Rudens ziedos kad plaukst dārzs,

                     Bērniem klāt ir skolas gads!”

1.septembris – Zinību diena

 • Izstāde  „Laimzemes skola”

Rakstniekam Sudrabu Edžum — 155 (1860–1941)

 • Izstāde  „ Miķeļam gaili kāvu

                    Deviņiem cekuliem,

                    Lai tas man jaunu gadu

                    Rudzus, miežus audzināja” /L.t.dz./

29. septembris - Miķeļdiena

Tradīcijas, godi, u.c. pasākumi.

 

Ziņu sagatavoja:

Ādažu novada bibliotēka

Tagi: Izstādes, septembris